Strona Główna

Na naszej stronie internetowej publikujemy bieżące oraz archiwalne informacje o organizowanych przez nas konkursach w ramach stypendiady wczesnoszkolnej, polonistycznej, plastycznej i matematycznej dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

    Udostępniamy Państwu wzory arkuszy konkursowych (zakładka ARCHIWUM - w górnym pasku), wyniki laureatów i finalistów poszczególnych stypendiad oraz statystykę konkursową (zakładka WYNIKI - w pasku po prawej stronie).

    Polecamy również materiały do pobrania: Informatory o konkursach, karty zgłoszenia, protokoły, szablony do sporządzenia listy uczestników, klucze odpowiedzi (zakładka AKTUALNOŚCI - w pasku po prawej stronie). 

KOMUNIKATY

1. 5 grudnia 2014 r. zakończyliśmy wysyłkę do gimnazjów INFORMATORÓW 2014/2015 dotyczących  stypendiady polonistycznej (konkurs czytelniczy "Kreator", konkurs ortograficzny "Ortograf" i konkurs literacki "Polonus") oraz konkursu matematycznego "Plus" dla  GIMNAZJALISTÓW. Konkursy odbędą się w terminie 10-16 MARCA 2015 r. Szczegóły na naszej stronie w zakładce Informatory.

2. W dniach 8-16 grudnia 2014 r. odbyła się tegoroczna stypendiada wczesnoszkolna dla uczniów klas 2-3 szkoły podstawowej oraz stypendiada polonistyczna i konkurs matematyczny dla uczniów klas 4-6. Lista laureatów oraz finalistów będzie dostępna na naszej stronie internetowej od 28 lutego 2015 r., zaś w okresie od 2 do 13 marca 2015 r. będziemy wysyłać do szkół wyniki wszystkich uczestników poszczególnych konkursów oraz regulaminowe nagrody.

 

 


Menu


Aktualności
Informatory
Karty zgłoszeniowe
Protokoły
Szablony - listy uczestników
Klucze odpowiedzi
Konkursowe utwory literackie


Wyniki
Laureaci i finaliści
Statystyka konkursowa


Logowanie
Login:
Hasło:Statystyki


Copyright by stypendiada.pl 2015