Strona Główna

Na naszej stronie internetowej publikujemy bieżące oraz archiwalne informacje o organizowanych przez nas konkursach w ramach stypendiady wczesnoszkolnej, polonistycznej, plastycznej i matematycznej dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

    Udostępniamy Państwu wzory arkuszy konkursowych (zakładka ARCHIWUM - w górnym pasku), wyniki laureatów i finalistów poszczególnych stypendiad oraz statystykę konkursową (zakładka WYNIKI - w pasku po prawej stronie).

    Polecamy również materiały do pobrania: Informatory o konkursach, karty zgłoszenia, protokoły, szablony do sporządzenia listy uczestników, klucze odpowiedzi (zakładka AKTUALNOŚCI - w pasku po prawej stronie). 

KOMUNIKATY

Od 22 kwietnia 2016 r. na naszej stronie są dostępne wyniki Stypendiady 2015/2016 dla gimnazjalistów. Wszystkim laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy!

28 kwietnia 2016 r. zakończyliśmy wysyłanie wyników do gimnazjów wraz z: nagrodami, dyplomami, podziękowaniami i listami gratulacyjnymi.

 

Od 29 lutego 2016 r. na naszej stronie są dostępne wyniki Stypendiady 2015/2016 dla uczniów szkół podstawowych. Wszystkim laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy! 

Wyniki uzyskane przez uczniów w tegorocznych konkursach świadczą, iż Organizatorowi udało się po raz kolejny znacząco dostosować stopień trudności poszczególnych konkursów do: wieku uczestników, obowiązujących treści programowych oraz możliwości edukacyjnych dzieci, o czym świadczy rekordowy wzrost liczby laureatów i finalistów, z 1 974, w ubiegłym roku, do  3 352 – w tegorocznej edycji.

Przypominamy, że 11 marca 2016 r. zakończyliśmy wysyłanie wyników do szkół wraz z: nagrodami, dyplomami, podziękowaniami i listami gratulacyjnymi.

 

 

 

 

 

 

 

 


Menu


Aktualności
Informatory
Karty zgłoszeniowe
Protokoły
Szablony - listy uczestników
Klucze odpowiedzi
Konkursowe utwory literackie


Wyniki
Laureaci i finaliści
Statystyka konkursowa


Logowanie
Login:
Hasło:Statystyki


Copyright by stypendiada.pl 2016