Strona Główna

Na naszej stronie internetowej publikujemy bieżące oraz archiwalne informacje o organizowanych przez nas konkursach w ramach stypendiady wczesnoszkolnej, polonistycznej, plastycznej i matematycznej dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

    Udostępniamy Państwu wzory arkuszy konkursowych (zakładka ARCHIWUM - w górnym pasku), wyniki laureatów i finalistów poszczególnych stypendiad oraz statystykę konkursową (zakładka WYNIKI - w pasku po prawej stronie).

    Polecamy również materiały do pobrania: Informatory o konkursach, karty zgłoszenia, protokoły, szablony do sporządzenia listy uczestników, klucze odpowiedzi (zakładka AKTUALNOŚCI - w pasku po prawej stronie). 

KOMUNIKATY

Na naszej stronie są dostępne wyniki finalistów i laureatów  stypendiady wczesnoszkolnej dla uczniów klas 2-3, stypendiady polonistycznej oraz konkursu matematycznego "Plus" dla uczniów klas 4-6, a także wyniki stypendiady polonistycznej i konkursu matematycznego "Plus" dla gimnazjalistów.

15 marca 2017 r. zakończyliśmy wysyłkę do szkół podstawowych za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletnych wyników poszczególnych laureatów, finalistów i uczestników, nagród głównych, nagród specjalnych, a także podziękowań i listów gratulacyjnych dla nauczycieli oraz koordynatorów stypendiady.

31 marca 2017 r. zakończyliśmy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletnych wyników poszczególnych laureatów, finalistów i uczestników, nagród głównych, nagród specjalnych, a także podziękowań i listów gratulacyjnych dla nauczycieli oraz koordynatorów stypendiady polonistycznej oraz matematycznej dla gimnazjalistów.

Wszystkhim orłom czytelniczym, ortograficznym, matematycznym, plastycznym i literackim gratulujemy osiągniętego wyniku i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 

 

 

 

 

 


Menu


Aktualności
Informatory
Karty zgłoszeniowe
Protokoły
Szablony - listy uczestników
Klucze odpowiedzi
Konkursowe utwory literackie


Wyniki
Laureaci i finaliści
Statystyka konkursowa


Logowanie
Login:
Hasło:Statystyki


Copyright by stypendiada.pl 2017